Imprimă această pagină
-->

Date geografice și climă

Date geografice

Orașul Baia Sprie este localizat în Regiunea de Dezvoltare de Nord Vest a României, la o distanță de 10 km est de municipiul Baia Mare, reședința județului Maramureș.
Prin poziția sa, la poalele sud-estice a munților Gutâi, Baia Sprie se situează în categoria orașelor dezvoltate în zona de contact a două importante unități de relief dintre întinsa depresiune colinară a Transilvaniei cu Carpații Orientali.
Din punct de vedere al coordonatelor geografice, orașul Baia Sprie se situează la 47:39:33N (47.6592) latitudine nordică şi respectiv 23:42:15E (23.7043) longitudine estică.

Clima

Climatul este specific zonelor submontane, cu o temperatură medie anuală de 9-11°C, precipitații abundente care crează o rețea hidrografică densă.